Linnéas Narrativa Samtalsterapi

Vad berättar din berättelse?

Jag heter Linnéa Spjut och erbjuder samtalsterapi, föräldrastöd, parterapi och handledning i socialt arbete. Min huvudsakliga utgånspunkt i arbetet med individer, par eller i handledning är den familjeterapeutiska inriktningen där jag fokuserar på relationer mellan människor och hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och vilka konsekvenser det får när det inte fungerar. Jag har också fokus på hur vi över tid skapar berättelser (narrativ) om oss själva och om andra. Dessa berättelser bidrar till utvecklandet av vår identitet på gott men också på ont. Ytterligare en utgångspunkt i mitt arbete är att den jag träffar har kapacitet och förmåga till förändring och att hen också är experten på sitt eget liv. För att detta ska bli synligt för dem jag träffar präglas våra samtal av ett icke-dömande förhållningssätt. Jag ser också människor som separerade från problemet. Med det menas att vi inte är problemet utan vi har ett problem.

Samtalsterapi

På samma sätt som vi månar om vårt yttre behöver vi ta hand om vårt inre, därför borde alla någon gång i livet gå i samtalsterapi. Oavsett om du kommer med ett problem eller en önskan om personlig utveckling är du varmt välkommen till mig.

Föräldrar/Par

Att vara förälder kan vara utmanande på många sätt, antingen det gäller det lite mindre barnet eller den trotsiga tonåringen. Det kan uppstå bråk och relationskonflikter som är svåra att hantera och ni som familj hamnar i en negativ spiral som är svår att bryta utan hjälp. I parreltioner kan det också vara svårt att bryta gamla mönster och komma ur låsta lägen och maktkamper. Konflikter är i sig inte fel. Det är hur vi löser eller hanterar dem som är viktigt.

Välkommen på samtalsterapi nära Burlöv, Svedala och Vellinge med omnejd

Att ta hand om dig och dina relationer genom samtalsterapi kan ge oerhört mycket. Jag finns i Malmö med närhet till flera kranskommuner så om du bor i exempelvis Burlöv, Svedala eller Vellinge med omnejd så har du mig nära tillhands. Du når mig på mail; linneasterapi@icloud.com och telefon; 076 – 11 76 670.