Linnéas Narrativa Samtalsterapi – Individuella samtal och föräldrastöd

Vad berättar din berättelse?

Välkommen!

För första gången, mig veterligen, är det möjligt att gå i Narrativ samtalsterapi i Malmö. Så om du bor i exempelvis Burlöv, Svedala eller Vellinge med omnejd så har du det nära tillhands. Det gläder mig att kunna erbjuda den möjligheten eftersom jag själv i mitt yrke bevittnat berättandets läkande kraft och sett hur den hjälpt människor i utmanande situationer. Narrativ terapi bygger på människors berättelser om sig själva och lägger stort fokus på ett nyfiket och icke värderande utforskande av människors berättelser. En viktig utgångspunkt är att berättelser om oss själva skapas i relation till andra och till det sammanhang vi befinner oss i. Vi blir inte de vi är i ett vakuum utan påverkar och påverkas av vår omgivning. En del berättelser vi har om oss är relativt tunna och onyanserade och hindrar oss i att uppnå full potential. I den Narrativa terapin ligger fokus på skapa nya och/eller fylligare berättelser om sig själv med utgångspunkt i att ”det är inte du som är problemet, det är problemet som är problemet”.

Känner du dig utmanad i livet och funderar på om samtalsterapi skulle kunna vara någonting för dig? Du kanske lider av nedstämdhet, ångest, relationsproblem eller känner dig vilsen i livet?  Du kanske brottas med ensamhet, stress, sorg, svåra händelser i din historia eller i nuet eller oro inför framtiden? Du kanske har dålig självkänsla, lågt självförtroende och vill utvecklas som människa? Oavsett om du kommer med ett problem eller en önskan om personlig utveckling är du varmt välkommen till mig.

Med en blandning av humor, värme och allvar utforskar vi tillsammans det du vill ha hjälp med. Du är expert på ditt liv och tillsammans med mig undersöker och utvidgar vi de berättelser som kommer fram i samtalet.

Välkommen på samtalsterapi nära Burlöv, Svedala och Vellinge med omnejd