Föräldrastöd/parsamtal

Ett barn som får mycket kritik slutar inte att älska dig – det slutar att älska sig själv!

Föräldrastöd/Familjeterapi

Jag har träffat många föräldrar genom åren och alla har vittnat om att de vill det bästa för sina barn. Däremot har de inte alltid insett att barn utmanar oss vuxna på många sätt och att det är svårt att alltid leva upp till de goda intentionerna. Därför finner de sig plötsligt i en nedåtgående spiral av konflikter, tjat, maktkamp, syndabockstänkande och gnäll. Detta trots att de haft de bästa avsikterna och lovat sig själva att ”jag ska aldrig bli som min pappa/mamma”, eller tvärtom. Som ett resultat av det väcks ofta känslor av ilska, sorg, maktlöshet och misslyckanden i familjen. Utan hjälp utifrån riskerar familjen att hamna i en ond cirkel som är svår att komma ur.

Jag erbjuder coaching, råd och stöd till oroliga föräldrar när det finns utmaningar i familjesystemet. Med min långa erfarenhet av arbete med familjer i behov av stöd i hoppas jag att jag kan bidra till ett bättre klimat i er familj. Jag arbetar utifrån ett familjeterapeutiskt perspektiv vilket, kortfattat, innebär att alla i en familj är en del i familjesystemet och både påverkar och påverkas av övriga i familjen.

Parsamtal

De flesta relationer utsätts för utmaningar, spänningar och konflikter av olika slag. Vi brister i komunikationen, har olika förväntningar och krav på varandra eller motstidiga behov och önskningar. Det kan vara svårt att bryta gamla mönster och komma ur låsta lägen och maktkamper. Somliga väljer att gå i samtal för att förebygga att problem i relationen uppstår eller för att få hjälp att genomgå en separation så smärtfritt som möjligt. Konflikter är i sig inte fel. Det är hur vi löser eller hanterar dem som är viktigt.

Klicka vidare till fliken ”Kontakt” för att boka tid för ett första samtal.

Varmt välkommen!