Föräldrastöd/coaching

Ett barn som får mycket kritik slutar inte att älska dig – det slutar att älska sig själv!

Alla föräldrar, oavsett de bästa intentionerna, känner sig ibland otillräckliga, maktlösa och att de inte kan vara de föräldrar de vill vara. Känslor av maktlöshet, oro, hopplöshet ilska riskerar att ta över i familjen. De fina stunderna övergår i tjat, gnäll och konflikter och det tidigare goda klimatet ersätts av distans, kritik och låsta positioner. Familjen har hamnat i en ond cirkel som är svår att komma ur utan hjälp utifrån.

Till mig kan oroliga föräldrar vända sig för samtal, coaching, råd och stöd när det finns utmaningar i familjesystemet. Jag har arbetat med familjer i behov av stöd i 18 år och framförallt med barn och ungdomar 10 år och uppåt. Jag arbetar utifrån ett systemteoretiskt Narrativt perspektiv vilket, kortfattat, innebär att alla i en familj är en del i familjesystemet och både påverkar och påverkas av övriga i familjen. Klicka vidare till fliken ”Kontakt” för att boka tid för ett första samtal.

Varmt välkommen!