Det är inte du som är problemet – det är problemet som är problemet.

Vad är narrativ samtalsterapi?

Välkommen till mig för narrativ samtalsterapi i närheten av Landskrona, Lund, Oxie och Lomma med omnejd. Narrativ betyder ”berättande” och den Narrativa terapin handlar om ”om-författande” eller ”om-berättande” samtal. För en Narrativ terapeut består berättelser av händelser som är sammanlänkade i följd, över tid och utifrån ett specifikt tema.  Vi människor bär på en rad olika berättelser om oss själva, våra liv och våra relationer och vi strävar efter att förstå och ge mening åt våra berättelser. Berättelserna vi har om oss själva bidrar till skapandet av vår identitet.  Vi har berättelser som beskriver vår historia, nuet och framtiden och en del berättelser om oss själva är dominerande och del är mer undangömda.

Vi kan ha olika berättelser om oss själva som exempelvis ”lyckad och kompetent” eller ”tråkig och ointressant”. En familj kan ha en berättelse om sig själv som ”dysfunktionell” eller ”omhändertagande” och ett helt samhälle kan ha en berättelse om att vara ”isolerat” eller ”politiskt”. Berättelser uppstår inte i ett vacuum utan våra livsberättelser påverkas av i vilket sammanhang vi befinner oss. Sammanhang som etnicitet, kön, kultur, klass osv påverkar våra berättelser. De berättelser vi har om oss själva kan ha både positiva men också negativa effekter i vårt liv.

Jag kan ge ett exempel från mitt eget liv för att göra det mer begripligt: Som liten fick jag ofta höra att jag var blyg. Både hemma och i skolan sades det att jag var blyg och jag upplevde själv att jag var blyg och genom åren hade det skapats en berättelse om mig som ”en blyg flicka”. Det fanns så klart tillfällen när jag inte var blyg men det var inte tillräckligt ofta för att berättelsen om mig som ”en blyg flicka” skulle ändras. När jag blev vuxen bar jag med mig berättelsen om mig själv som ”en blyg flicka” ända till den dagen då jag råkade nämna för en kollega att jag var blyg. Jag möttes av ett rått skratt och en kommentar om att blyg var minsann det sista jag kunde anklagas för att vara. Händelsen fick mig att börja ompröva berättelsen om mig själv som blyg och skapa en mer nyanserad berättelse. Idag identifierar jag mig mer som ”en social och öppen person som i vissa situationer kan känna mig lite blyg”. Jag har en ny berättelse om mig själv.

Välkommen på samtalsterapi nära Landskrona, Oxie, Lund och Lomma med omnejd