Om Mig

Jag orkar ta emot din berättelse!

Jag heter Linnéa Spjut och jag bor på Spångatan i Malmö där jag också tar emot dig för samtal. Jag bor tillsammans med min man och vår katt Zoe.

Jag är en nyfiken person som värdesätter kombinationen av allvar och humor i samtalandet. Jag har stor respekt för de problem människor brottas med och jag vill närma mig andra med respekt och ödmjukhet.

Utbildning

Jag har en grundutbildning i psykoterapi på systemisk narrativ grund. I grunden har jag en examen i social omsorg- inriktning mot socialpedagogiskt behandlingsarbete, 180 hp från Linköpings universitet. Ovanpå det har jag en rad utbildningar och kurser inom kriminalitet som livsstil, missbruk, motiverande samtal, samtalsmetodik med mera.

Erfarenhet

Jag har arbetat med samtal i socialt arbete i 18 år allt som allt. Jag har erfarenhet främst i samtalsbehandling riktad till familjer, både med individuella samtal samt familjesamtal. Jag har också arbetat med separerade par kring relationskonflikter och svårigheter att kommunicera och samarbeta kring barnen. Jag har även arbetat inom vuxenpsykiatri, vuxna med samsjuklighet, dvs psykisk ohälsa i kombination med missbruk, hemlöshet.

Handledning

Jag har regelbunden handledning av handledare i Systemisk Narrativ terapi.

F-Skatt och Ansvarsförsäkring

Jag innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.